Pravo opoziva

 

Potrošač ima pravo opoziva u roku od četrnaest dana.

 

Pravo opoziva ne postoji kod ugovora sklopljenih na daljinu

 

  1. za isporuku robe koja nije prerađena i za čiju je proizvodnju mjerodavan potrošačev individualni odabir ili namjena ili je jednoznačno prilagođena potrošačevim osobnim potrebama

 

  1. za isporuku robe ako je ona zbog svojih karakteristika nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugom robom

 

  1. za isporuku tonskih ili videosnimaka ili računalnog softvera u zapečaćenoj ambalaži ako je zaštita uklonjena nakon isporuke

 

  1. za isporuku zapečaćene robe koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije prikladna za povrat ako je zaštita uklonjena nakon isporuke 

 

Pouka o pravu opoziva

 

Pravo opoziva

 

Ovaj ugovor smijete opozvati bez navođenja razloga u roku od četrnaest dana. Rok opoziva iznosi četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzela robu u posjed.

 

Kako biste ostvarili svoje pravo opoziva, dužni ste nas jednoznačnom izjavom (npr. pismom, telefaksom ili e-poštom) obavijestiti o odluci da želite opozvati ovaj ugovor, i to na:

 

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Wien, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 telefaks

 

Za to možete upotrijebiti priloženi obrazac, no to nije propisano. Kako bi vam se odobrilo pravo opoziva, dovoljno je da obavijest o aktivaciji prava opoziva pošaljete prije isteka roka za opoziv.

 

Posljedice opoziva

 

Ako opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam vratiti sve uplate uklj. troškove isporuke (osim dodatnih troškova nastalih na način da ste odabrali drukčiji način isporuke od povoljne standardne varijante koju smo vam ponudili) i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada samo zaprimili opoziv ovoga ugovora. Povrat ćemo izvršiti na jednak način na koji ste izvršili plaćanje osim ako je s vama izričito dogovoreno nešto drugo. Ni u kojem vas slučaju nećemo teretiti za naknade tog povrata.

 

Možemo uskratiti povrat sve dok ne zaprimimo vraćenu robu ili dok ne podnesete dokaz da je roba povratno poslana, ovisno o tome što prvo nastupi. Robu ste nam dužni vratiti ili predati bez odlaganja, a svakako u roku od četrnaest dana od dana kada ste na predali opoziv ovog ugovora, i to na:

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Wien, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 telefaks

Rok je ispoštovan ako pošaljete robu prije isteka roka od četrnaest dana. Vi snosite neposredne troškove povrata robe. Dužni ste nadoknaditi možebitni gubitak vrijednosti robe samo ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan postupkom koji nije nužan za provjeru svojstava, karakteristika i načina rada robe.